Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Strand

Landsplanlægning

Erhvervs- og vækstministeren har ansvaret for at sikre nationale interesser gennem landsplanlægning.

Landsplanlægningen sker gennem redegørelser, bindende retningslinjer, vejledninger og indgriben i den lokale planlægning for emner og projekter, som har international, national eller regional interesse.

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner.

Der udarbejdes ikke en samlet landsplan, men erhvervs- og vækstministeren skal efter hvert nyvalg fremlægge en landsplanredegørelse til brug for kommuner og regioner.

Erhvervs- og vækstministeren har ifølge planloven pligt til at gøre indsigelse mod en kommuneplan, hvis den strider mod overordnede interesser.