Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kvoter på import af stålprodukter fra lande uden for EU

EU indfører beskyttelsestiltag mod import af visse stålprodukter. Tiltagene er midlertidige. Ikrafttrædelsesdato 19. juli 2018. 

Beskyttelsestiltagene betyder konkret, at EU indfører en global kvoteordning for 23 produktkategorier. Kvoteordningen gælder i 200 dage, og når kvoterne er opbrugt, pålægges ekstra told på 25%.

Kommissionens forordning og bilag

Hent Kommissionens forordning af 17. juli 2018 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter (pdf)

Bilag til forordningen: 

 • Bilag I omhandler berørte varer og KN-koder (side 55-56).
 • Bilag II omhandler vækst i importen for de 23 varekategorier (side 57-59).
 • Bilag III omhandler økonomiske indikatorer for de 23 varekategorier (side 60-76).
 • Bilag IV omhandler liste over varer med oprindelse i udviklingslande, for hvilke de midlertidige foranstaltninger gælder (side 77-80).
 • Bilag V omhandler toldkontingenter (side 81-83).

Kort om kvoteordningen

 • Kvoterne tildeles ud fra ’først-til-mølle’-princippet.
 • Udviklingen af kvoterne fremgår af EU-Kommissionens database, som er offentlig tilgængelig og opdateres dagligt. Som EU-importør, kan du følge med i volumen og balance af kvoterne og se den mængde, der stadig afventer tildeling. Se .
 • Du kan også følge udviklingen i den samlede import af varekoderne i 'Toldtariffen' på skat.dk (Vælg menupunktet "toldkontingenter", vælg "søg toldkontingenter", udfyld kontingentløbenummer med KN-kode og søg. Find yderligere vejledning under 'hjælp' øverst i højre hjørne).
 • Kvoteordningen gælder ikke for Norge, Island og Liechtenstein.
 • For at undgå at betale beskyttelsestolden kræver det, at du i fortoldningsangivelsen angiver kontingentbeløbenummer m.m. Se afsnittet "Sådan udfylder du toldangivelsen korrekt" nedenfor.

Sådan udfylder du toldangivelsen korrekt

 • Rubrik 36 - præferencekode: 120
 • Rubrik 39 - det 6-cifrede kontingentnummer (løbenummer), fx 098501
 • Rubrik 44.2 - certifikatkoder: Her skal du indsætte I004 for tilsynsdokument/importtilladelse og nummeret på tilladelsen
 • Rubrik 44.3 - M
 • Rubrik 44.4a - præferencedokumentationstype: 0009
 • Rubrik 44.4b - nummer: "INGEN DOK"

Hvem administrerer kvoteordningen?

Toldstyrelsen har, sammen med EU-Kommissionen, ansvaret for administration af kvoterne.

Har du spørgsmål til kvoteordningen, kan du sende en mail til Toldstyrelsen på toldst@toldst.dk

Baggrund for EU's beskyttelsestiltag

Det midlertidige beskyttelsestiltag, kommer på baggrund af en undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen. Undersøgelsen viser, at importen af stål til EU har været stigende de seneste år, og det har været til skade for den europæiske stålproduktion.

Undersøgelsen viser også, at der er høj risiko for en yderligere stigning i importen af stål som følge af den amerikanske straftold, der blev indført 1. juni 2018. Straftolden vil med stor sandsynlighed betyde en omdirigering af stål fra det amerikanske marked til det europæiske marked.