Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse06.02.2012

Kulturmiljøet i kommuneplanlægningen for det åbne land

I kommuneplanen skal der udpeges værdifulde kulturmiljøer både i byerne og på landet.

I kommuneplanen skal der udpeges værdifulde kulturmiljøer både i byerne og på landet. I den nye publikation foreslås det, at kulturmiljøerne udvælges via forundersøgelser og feltregistrering. En række spørgsmål kan hjælpe til at indkredse de interessante kulturmiljøer. Er kulturmiljøet fx typisk for egnen, består det af de oprindelige elementer eller har æstetisk kvalitet, så øger det kvaliteten af kulturmiljøet. Kommunerne overtog opgaven med at tage vare på kulturmiljøerne, da amterne blev nedlagt.

Kommuneplanerne skal omfatte retningslinjer for at bevare og sikre større landskabelige helheder og kulturhistoriske elementer i landskabet.  Der kan være tale om fx ådale og kystlandskaber og enkeltelementer som gravhøje, landsbyer, hovedgårde m.v.

Udgivet af Naturstyrelsen 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Findes kun elektronisk.