Hvidvask

KRB-Regnskab ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KRB-Regnskab ApS

  • 21. juni 2018
  • KRB-Regnskab ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 21. juni 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KRB-Regnskab ApS, CVR-nummer 35230572.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede desuden, at KRB-Regnskab ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om KRB-Regnskab ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 7. februar 2019 et bødeforelæg på 25.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.