Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Krav til myndigheder

Indre Markeds Center vejleder alle danske myndigheder om korrekt håndhævelse, anvendelse og implementering af EU's regler for det indre marked.

Som offentlig myndighed kan det være vanskeligt at navigere i EU's omfattende regelsæt for det indre marked. I Indre Markeds Center vejleder vi myndigheder om EU's regler for den fri bevægelighed, hvilket bl.a. inkluderer de særlige regelsæt for serviceydelser og varer.