Krav til bogføring i virksomheder og foreninger

Bogføringsloven af 24. maj 2022 pålægger virksomheder at bogføre. Få overblik over, hvem der er forpligtet til at bogføre, og hvordan bogføringen skal tilrettelægges og udføres. 

Relateret indhold

Kontrol med bogføring

 

Bogføringsloven opstiller de generelle krav til virksomhedernes bogføring. Hos Erhvervsstyrelsen fører vi bl.a. kontrol med de årsrapporter, hvor revisor giver oplysninger om overtrædelse af bogføringsloven.

 

Læs om vores kontrol med bogføring

Vejledning om bogføring

Erhvervsstyrelsens vejledning supplerer bogføringsloven ved mere detaljeret at uddybe og redegøre for rammerne i loven. 

 

Læs 'Vejledning om bogføring'

Skal min virksomhed bogføre digitalt - og hvornår?

Kravet om digital bogføring indføres trin for trin.

Datoen afhænger fx af din virksomhedsform, og hvornår virksomhedens regnskabsår begynder.

Få overblik over tidsplanen