Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse27.06.2016

Kortlægning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer

Emner: Vækst og iværksætteri, Digitalisering

Væksten i virksomhedernes efterspørgsel efter IKT-specialist-kompetencer er større end væksten i udbuddet. Særligt inden for de såkaldte tekniske konstruktionskompetencer er udfordringerne store. Konstruktionskompetencer dækker kompetencer inden for bl.a. softwareudviklere, systemanalytikere og it-arkitekter.

For 27 pct. af virksomhederne har rekrutteringen af IKT-specialister været forgæves, og rekrutteringsudfordringer kan forventes at fortsætte og forværres de kommende år. Fremskrivninger viser, at der i 2030 vil være et udækket efterspørgselspotentiale på 19.000 IKT-specialister. Det er på trods af en stigning i antallet af personer med IKT-uddannelse på ca. 36.000 i samme periode.

Som led i Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark er der gennemført en kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. Kortlægningen er udformet af konsulentvirksomheden Højbjerre Brauer Schultz i samarbejde med Kubix og Alexandra Instituttet for en styregruppe bestående af Erhvervs- og vækstministeriet (EVM), Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL).