Publikation

Kortlægning af markedet for IT-sikkerhedsydelser i Danmark

Erhvervsstyrelsen har fået lavet en analyse af det danske marked for IT-sikkerhedsydelser, som har kortlagt udbyderne, deres udbud og deres overvejelser om ydelsernes indhold og efterspørgslen efter disse.

  • 1. december 2015