Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed30.09.2014

Kontrol med revisorernes efteruddannelse

Emner: Liberale erhverv

Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol af de godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2009-2011. 58 godkendte revisorer har fået frataget deres godkendelse og 133 godkendte revisorer har deponeret deres godkendelse som følge af kontrollen.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for tilsynet med godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder, herunder også om revisorerne opfylder lovgivningens krav om efteruddannelse. Erhvervsstyrelsens har derfor udført kontrol med de godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2009-2011. Kontrollen har medført, at 58 godkendte revisorer har fået frataget deres godkendelse, 133 godkendte revisorer har deponeret deres godkendelse, og 25 revisorer har fået påbud om at afholde den resterende del af deres efteruddannelse.

Fokus på revisorernes efteruddannelse

Erhvervsstyrelsen har i de seneste år haft særligt fokus på revisorernes efteruddannelse, og det vil også gælde fremover. I 2015 vil styrelsen begynde kontrollen af efteruddannelsesperioden 2012-2014, og i løbet af 2015 vil styrelse udarbejde en opdateret version af efteruddannelsesvejledningen for at gøre det lettere for revisorerne at opfylde lovgivningens krav om efteruddannelse. I den opdaterede vejledning vil styrelsen bl.a. trække på erfaringerne fra kontrollerne.

Revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant

Revisorlovgivningens regler omkring efteruddannelse er et væsentligt element til at sikre, at revisorerne vedligeholder og udbygger deres kompetencer. Revisorerne skal indenfor en treårig periode gennemføre 120 timers efteruddannelse, som skal leve op til kravet om at være afholdt på et passende fagligt niveau. Erhvervsstyrelsen kan fratage revisor godkendelsen, hvis han eller hun ikke overholder revisorlovgivningens krav til efteruddannelse.

 

Yderligere oplysninger: Kontorchef Brian Wessel, e-mail: briwes@erst.dk, telefon: 35291430.

Fakta:

  • Erhvervsstyrelsen har kontrolleret 398 godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 2009-2011. Af disse har 58 revisorer fået frataget deres godkendelse, 133 revisorer har deponeret deres godkendelse og 25 revisorer har fået påbud om at afholde den resterende del af deres efteruddannelse.
  • Erhvervsstyrelsen har i flere sager konstateret, at revisors dokumentation for den afholdte efteruddannelse ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen har i en række af disse sager accepteret, at revisor efterfølgende indhenter dokumentationen for deltagelse i eksterne og interne kurser.
  • Erhvervsstyrelsen har i flere sager afvist at godkende, at den afholdte efteruddannelse opfyldte kravene til at være afholdt på et passende fagligt niveau (masterniveau).
  • Erhvervsstyrelsen har i 5 sager afvist at give dispensation for afholdelse af den resterende del af efteruddannelsen i den efterfølgende periode, idet revisorerne manglede at afholde mere end 40 timers efteruddannelse
  • Erhvervsstyrelsen har i en række sager taget stilling til, om der har været grundlag for, at revisor kunne reducere antallet af efteruddannelsestimer, når revisor har været fraværende fra sin stilling i henhold til kravene i efteruddannelsesbekendtgørelsen.