Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kontotyper

På denne side findes en oversigt over kontotyper i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Der er kun medtaget eksterne kontotyper; og ikke kontotyper, som udelukkende anvendes af den danske stat. Bemærk særligt forskellen mellem beholdningskonti og handelskonti. Der findes endvidere en oversigt over, hvilke enheder (CO2-kvoter og CO2-kreditter), som kan stå på de forskellige kontotyper i registrene.

Oversigt over kontotyper i registrene

Forstør figur 1

YBR: Yderligere Bemyndiget Repræsentant 

Verifikatorkonti

Udover kontotyperne i ovenstående figur findes der også verifikatorkonti i EU's CO2-kvoteregister. Denne kontotype kan ikke indeholde enheder, og der kan ikke foretages transaktioner. Kontotypen anvendes udelukkende til at verificere udledninger af drivhusgasser i forbindelse med driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti.

Oversigt over, hvilke enheder, som kan stå på konti i registrene

Forstør figur 2

CER: Certified Emission Reductions
ERU: Emission Reduction Units
lCER: Long Term Certified Emission Reductions
tCER: Temporary Certified Emission Reductions