Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kontakt Team CO2-Kvoteregisteret

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Team CO2-Kvoteregisteret pr. telefon eller e-mail.

Telefon: 72 20 00 38

Mandag - torsdag kl. 8.30 - 16.00

Fredag kl. 9.00 - 15.00

Mail: co2register@erst.dk

Kontakt til Team CO2-Kvoteregisteret uden for normal telefontid - kun i kritiske tilfælde

Team CO2-Kvoteregisteret har et nødtelefonnummer, som kontohavere i kritiske tilfælde kan bruge uden for normal telefontid.

Kritiske tilfælde er:

  • Akut suspendering af en kontorepræsentants adgang til en konto i CO2-kvoteregisteret.
  • Et teknisk problem, der umuliggør en transaktion, som haster. (Vær opmærksom på, at transaktioner kun kan gennemføres på hverdage mellem kl. 10 og 16. Læs mere om transaktionsforsinkelser)
  • Mistanke om at en transaktion er blevet igangsat på baggrund af en kriminel handling.

Nødtelefonnummer (+45) 3529 1862

Mandag-torsdag kl. 16.00- 21.00

Fredag kl. 15.00 - 21.00

Lørdag og søndag kl. 10.00 - 18.00

Helligdage kl. 10.00-18.00

Lukkedage (hverdage hvor Erhvervsstyrelsen er lukket) mellem kl. 9.00-21.00.

Kontakt OS ved mistanke om svindel
 

Sådan kontakter du os, hvis du har mistanke om svindel med CO2-kvotehandel

Hvis en kontohaver har mistanke om svindel, skal kontohaver straks kontakte Erhvervsstyrelsen ved at:

  • Skriv en mail til co2register@erst.dk
  • og ringe til os på telefonnumer 72 20 00 38. Og udenfor normal telefontid på telefonnummer 3529 1862.

Kontohaveren skal straks efter anmodningen til Erhvervsstyrelsen anmelde den mistænkte svig til politiet, og sende kopi af denne anmeldelse til Erhvervsstyrelsen inden 7 kalenderdage. Se nærmere i:

registerforordningens artikel 39, stk. 4, 389/2013/EU.