Nyhed

Konstaterede fejl i regnskaber for virksomheder i regnskabsklasse C

Erhvervsstyrelsen har gennemført en stikprøvekontrol og fundet en række overtrædelser af en række bestemmelser i årsregnskabsloven.

  • 9. februar 2021
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen varetager kontrollen med årsrapporterne for de virksomheder, der er omfattet af regnskabspligten efter årsregnskabsloven. Som led i kontrollen har styrelsen udført en stikprøvekontrol af, om årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C overholder de relevante bestemmelser i årsregnskabsloven. Kontrollen blev iværksat i slutningen af 2019 og har haft til formål at undersøge årsrapporterne for åbenbare overtrædelser af årsregnskabsloven.

Styrelsen udvalgte 40 årsrapporter for klasse C virksomheder til kontrol. Disse blev udvalgt dels på baggrund af nogle forud fastsatte risikoindikatorer og dels tilfældigt. Styrelsen konstaterede især overtrædelser af årsregnskabslovens § 99 om indholdet i ledelsesberetningen.

Læs mere om Erhvervsstyrelsens kontrol af årsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C