Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

Alle ministerier er pålagt krav om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger ved forslag til ny regulering, der har væsentlige konsekvenser for erhvervslivet. Nedenfor kan du læse mere om, hvad kravene indebærer. 

Krav til erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

Hvis lovforslag eller udkast til bekendtgørelser medfører væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser, skal konsekvenserne som udgangspunkt vurderes og kvantificeres inden reglerne sendes i høring. Formålet er at øge gennemsigtigheden om, hvilke konsekvenser nye regler vil få for erhvervslivet og reducere eventuelle unødige byrder.

Det enkelte fagministerium er ansvarligt for at udarbejde erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af egen regulering. Vurderingerne skal baseres på retningslinjerne i:Erhvervsstyrelsen står dog for at vurdere og kvantificere væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Derfor skal al erhvervsrelevant regulering (lovforslag og bekendtgørelser), sendes til Erhvervsstyrelsen så vidt muligt 6 uger inden offentlig høring.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsens arbejde for at forebygge nye administrative byrder og metoden til måling af administrative konsekvenser.   

Hvad er erhvervsøkonomiske konsekvenser?

Erhvervsøkonomiske konsekvenser omfatter de forskellige typer konsekvenser, som regulering har for danske virksomheder. Det gælder både de direkte omfattede virksomheder og øvrige brancher, som indirekte påvirkes af reguleringen. En erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering omfatter både de umiddelbare konsekvenser i form af fx nye udgifter for virksomhederne eller lettelser i eksisterende udgifter og eventuelle konsekvenser på længere sigt, fx i form af adfærdsændringer eller afledte effekter.

Hvis ny regulering medfører væsentlige erhvervsøkonomiske konsekvenser, dvs. konsekvenser over de fastsatte bagatelgrænser, skal konsekvenserne kvantificeres. Læs mere om bagatelgrænserne i vejledningen


Materiale til erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger

Nedenfor finder du relevant materiale til udarbejdelse af konsekvensvurderinger. Ud over vejledningen er der en sammenfatning af de centrale krav til erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger (Sammenfatning af krav til vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser).

Derudover finder du en skabelon, som skal udfyldes og offentliggøres ved erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelser (Skabelon for vurdering af erhvervsøkonomiske konsekvenser i bekendtgørelser). Er der konsekvenser over de relevante bagatelgrænser, skal skabelonen udfyldes og offentliggøres i forbindelse med den offentlige høring af bekendtgørelsen. Er der konsekvenser under bagatelgrænserne, er det frivilligt, om ministeriet udfylder og offentliggør skabelonen.

Endelig er der udarbejdet et kortlægningsskema, der kan anvendes som internt hjælperedskab til kortlægning og beregning af et forslags erhvervsøkonomiske konsekvenser (Internt kortlægningsskema til opgørelse af erhvervsøkonomiske konsekvenser).

Spørgsmål?

Du er velkommen til at maile til letbyrder@erst.dk hvis du har spørgsmål vedrørende erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger.