Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse08.05.2015

Konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen for andelsboliger

Emner: By og Bolig

Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012) og MBBL's egen model.

Andelsboliglovens § 5 indeholder bestemmelserne for, hvilken pris andelen må overdrages til (maksimalprisbestemmelserne).

Hvis maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger fjernes, vil handelspriserne på andelsboliger stige. Hvor store stigninger, der vil blive tale om, vil afhænge af en række forhold. Det er ikke i alle tilfælde muligt at operationalisere disse forhold, hvorfor skønnene af de stigninger, som evt. regelændringer vil medføre, vil bero på en række antagelser.