Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Konkurrenceregulering på teleområdet

Erhvervsstyrelsen regulerer konkurrenceforholdene på teleområdet. Det sker blandt andet ved at pålægge teleselskaber med en stærk markedsposition forpligtelser. Det sker på baggrund af analyser af konkurrenceforholdene på teleområdet. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, om forpligtelserne bliver overholdt.