Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Regnskab

Konkurrenceankenævnet

Nævnet behandler klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet i det omfang, det er fastsat i konkurrenceloven.

Konkurrenceankenævnet behandler tillige afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold efter reglerne herom, der er fastsat i lovens § 26. Nævnet består af 5 medlemmer, som udpeges af erhvervsministeren, og som skal være uafhængige af erhvervsinteresser.

Formanden skal være højesteretsdommer. De 4 andre medlemmer skal have henholdsvis økonomisk og juridisk sagkundskab.

Formand:

  • Højesteretsdommer Jon Stokholm

Medlemmer:

  • Professor, ph.d. Palle Bo Madsen
  • Advokat Claus Berg
  • Professor, John Christensen
  • Prodekan, ph.d. Birgitte Sloth

På Konkurrence og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du se Konkurrenceankenævnets afgørelser

Kontakt

Du kan kontakte Konkurrenceankenævnet via nævnets sekretariat:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf. 72 40 56 00
E-mail: KonAnk@naevneneshus.dk

Der opleves p.t. sporadiske forstyrrelser ved modtagelse af mails sendt til sekretariatet. Hvis De ikke modtager et autosvar, er De derfor velkommen til at ringe til sekretariatet for at få oplyst, om Deres mail er modtaget.