Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Regnskab

Konkurrenceankenævnet

Nævnet behandler klager over afgørelser truffet af Konkurrencerådet i det omfang, det er fastsat i konkurrenceloven.

Konkurrenceankenævnet behandler tillige afgørelser efter Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold efter reglerne herom, der er fastsat i lovens § 26. Nævnet består af 5 medlemmer, som udpeges af erhvervsministeren, og som skal være uafhængige af erhvervsinteresser.

Formanden skal være højesteretsdommer. De 4 andre medlemmer skal have henholdsvis økonomisk og juridisk sagkundskab.

Formand:

  • Højesteretsdommer Jon Stokholm

Medlemmer:

  • Professor, ph.d. Palle Bo Madsen
  • Advokat Claus Berg
  • Professor, John Christensen
  • Prodekan, ph.d. Birgitte Sloth

På Konkurrence og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du se Konkurrenceankenævnets afgørelser

Kontakt

Du kan kontakte Konkurrenceankenævnet via nævnets sekretariat:

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf. 72 40 56 00
E-mail: KonAnk@naevneneshus.dk