Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Kommuners og regioners erhvervsaktiviteter

Den 1. januar 2007 trådte lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (L548) i kraft.

Loven trådte i stedet for de love, som tidligere regulerede primær- og amtskommunernes erhvervsaktiviteter. På Økonomi- og Erhvervsministeriets område erstattedes lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners samarbejde med aktieselskaber mv. På Indenrigs- og Sundhedsministeriets område erstattedes lov nr. 378 af 20. maj 1996 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Loven regulerer kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt kommuners og regioners deltagelse i selskaber.

Indtil 2014 skulle kommuner og regioner indberette oplysninger omkring deres deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. til Erhvervsstyrelsen. Disse indberetninger blev bearbejdet til en årlig redegørelse til Folketingets Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalg. Indberetningspligten blev afskaffet i 2015, hvorefter Erhvervsstyrelsen alene har til opgave løbende at lave kontrol af de selskaber, som er omfattet af lovens regler.

Læs den seneste redegørelse fra Erhvervsstyrelsen fra 2014 her (pdf)