Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed30.06.2016

Kommanditselskaber skal registrere i Ejerregistret

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Fra 1. juli 2016 skal kommanditselskaber registrere oplysninger om virksomhedens ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Kommanditselskaber, som er registreringspligtige i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal fra 1. juli registrere oplysninger om selskabets ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Fordeling af ejerandele og stemmer skal registreres

De personer, som besidder 5 procent eller mere af virksomheden, skal registreres. Hvis ingen besidder mere end 5 procent af ejer- eller stemmeandele, skal virksomheden også registrere den oplysning. Reglerne er identiske med reglerne for A/S, ApS, IVS, P/S og SE.

Virksomhedens ledelse er ansvarlig for registreringen

Både fysiske og juridiske personer har pligt til at meddele deres ejerandele til virksomheden senest 2 uger efter ændringer. Men, det er virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for registrering af oplysningerne i Det Offentlige Ejerregister. Sker der ændringer i ejer- eller stemmeandele, er der pligt til at opdatere oplysningerne i Ejerregistret.

Registreringspligtige kommanditselskaber skal registreres senest 1. oktober 2016.

Bekendtgørelsen (BEK nr. 557 af 1. juni 2016) træder i kraft den 1. juli 2016. Bekendtgørelsen indeholder dog en overgangsordning for eksisterende selskaber, som kan foretage den første ejerregistrering frem til den 1. oktober 2016. Nye kommanditselskaber skal registrere deres ejere hurtigst muligt, hvilket vil sige senest inden et par dage efter oprettelse eller ændringer.

Led i skattelyaftalen fra 2014

Hjemlen vedr. registrering af registreringspligtige kommanditselskaber i Det Offentlige Ejerregister blev etableret i forbindelse med vedtagelsen af en lovændring af bl.a. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (lov nr. 739 af 1. juni 2015).

Øget gennemsigtighed

Ejerregistret blev oprettet som en del af den selskabslov, der blev vedtaget maj 2009. Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring forholdene i de danske selskaber.

Find mere information om emnet: