Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed13.06.2014

Kom til dialogmøde om 1800 MHz-frekvensbåndet

Emner: Tele og internet

De 1800 MHz-frekvenstilladelser, som Telia, TDC og Telenor i dag har tilladelse til at anvende, udløber den 17. juni 2017. Derfor går Erhvervsstyrelsen i gang med forberedelserne til et genudbud af frekvenserne for at kunne afholde auktion over frekvenserne i første halvår 2016.

For at sikre, at Erhvervsstyrelsen får overblik over branchens synspunkter og ønsker til den kommende 1800 MHz-auktion og kan inddrage denne viden i forbindelse med forberedelse af auktionen, inviterer styrelsen til et dialogmøde, hvor der vil være lejlighed til at drøfte det arbejde, der skal gøres i forbindelse med forberedelsen af den kommende auktion.Formålet med dette dialogmøde er, at relevante aktører i branchen får mulighed for at komme med input til den kommende proces vedrørende auktion over 1800 MHz-frekvenserne.

Mødet holdes:

Fredag den 27. juni 2014, kl. 13.30 - 15.00
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tilmelding til mødet kan ske pr. e-mail til Maria Schmidt Jensen på mascje@erst.dk eller pr. telefon 3529 1319 senest mandag den 23. juni 2014.

Dagsorden for mødet

 • Velkomst
 • Opdeling af frekvensbåndet
  • Frekvensbehov - hvor store portioner skal frekvensbåndet opdeles i?
 • Modernisering af de nuværende dækningskrav i 1800 MHz-tilladelserne
  • Hvordan kan 1800 MHz-frekvenserne bidrage til at opfylde regeringens bredbåndsmålsætning for 2020
  • Mobilt bredbånd
  • Mobil tale
 • Overvejelser om mulighed for at reservere en mindre del af frekvensbåndet til femtoceller/repeatere m.v.
 • Frekvensloft/frekvensgulv
 • Auktionsformat
 • Konkurrencemæssige overvejelser
 • Tidspunkt for afholdelse af auktion
 • Den kommende proces, herunder yderligere inddragelse af branchen
 • Eventuelt og afslutning

Yderligere materiale vedrørende mødet bliver offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.