Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed19.02.2015

Kønsfordeling i virksomheders ledelse

Emner: Virksomhed og erhverv

Ny undersøgelse af virksomheder omfattet af måltal og politik for det underrepræsenterede køn viser, at 17 pct. af virksomhederne har en ligelige kønsfordeling.

De største danske virksomheder (ca. 1.200) er omfattet af reglerne om måltal og politik for det underrepræsenterede køn.

Erhvervsstyrelsen har undersøgt kønsfordelingen i det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen). Undersøgelsen er baseret på en stikprøve bestående af 169 virksomheder. Der er taget udgangspunkt i den samme stikprøve, der ligger til grund for rapporten om virksomhedernes redegørelse for måltal og politik for det underrepræsenterede køn, der blev udarbejdet af COWI på vegne af styrelsen efteråret 2014.

Læs:

 

Samtidig har Erhvervsstyrelsen foretaget et maskinelt udtræk fra selskabsregistret, som bl.a. viser, at antallet af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber fra august 2014 til januar 2015 er faldet fra 11,22 pct. til 10,84 pct.

Se:

 

Fakta:

  • De undersøgte virksomheder har i gennemsnit 15 pct. kvinder og 85 pct. mænd
  • 17 pct. af virksomhederne har en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen
  • Virksomheder, der ikke har en ligelig kønsfordeling har i gennemsnit 11 pct. kvinder og 89 pct. mænd
  • 52 pct. af virksomhederne uden ligelig kønsfordeling, har ingen kvinder i bestyrelsen
  • I 46 pct. af virksomhederne uden ligelig kønsfordeling, udgør andelen af kvinder kun op til og med en tredjedel af bestyrelsen.
  • I 2 pct. af virksomhederne uden ligelig kønsfordeling, udgør andelen af kvinder mellem en tredjedel og op til og med to tredjedele af bestyrelsen
  • Der er ingen af virksomhederne uden ligelig kønsfordeling, hvori andelen af kvinder er større end andelen af mænd
  • Blandt virksomheder med ligelig kønsfordeling er der virksomheder, hvori andelen af kvinder og mænd er 50 pct. og virksomheder, hvori andelen af kvinder er større end andelen af mænd