Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ny klage - klageskema

Du kan klage til nævnet ved skriftlig henvendelse på mail eller brev til sekretariatet.

Du kan med fordel benytte klageskemaet, som sikrer, at vi får alle oplysninger til behandling af klagen. Klageskemaet kan downloades her på siden.

Sammen med din klage, skal du sende/uploade relevante bilag, som kan have betydning for sagen, f.eks. korrespondance, formidlingsaftale, købskontrakt m.v.

Skriv navnet og forretningsadressen på den eller de ejendomsmæglere og den ejendomsmæglervirksomhed, som du vil klage over.

Du behøver ikke at formulere mailen eller brevet på en bestemt måde eller på et særligt juridisk sprog. Du skal bare forklare nævnet, hvem du vil klage over og hvorfor, fx ved et kort referat af det skete med datoer. Du skal oplyse dit navn, mailadresse og adresse i brevet.

Brevet behøver ikke din underskrift, hvis du selv sender den fra din mailadresse. Hvis du derimod har en advokat, en ven eller en anden rådgiver til at sende og føre klagesagen for dig, vil vi venligst bede om din underskrift, og en side hvor du giver den anden person fuldmagt til at føre sagen for dig.

Hvis du er i tvivl om, hvordan og hvor meget du skal skrive, kan du ringe og få telefonisk vejledning.

Du kan aflevere eller sende din klage til:

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
Toldboden 2
8800 Viborg
E-mail: dnfe@naevneneshus.dk

Når vi har modtaget din klage/klageformularen med relevante bilag, sender vi dig oplysning om kontonummer, hvor gebyret på de 250 kr., som det koster at indgive en klage, kan indsættes.

Du får klagegebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.