Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Ny klage - klageskema

Du kan klage til nævnet ved at sende din klage via digital post eller mail.

Du bedes benytte klageskemaet, som kan downloades herfra siden. Klageskemaet sikrer, at vi får alle oplysninger til behandling af klagen.

I klageskemaet bedes du besvare alle spørgsmålene, og oplyse navn samt forretningsadresse på den/de ejendomsmægler(e) og den ejendomsmæglervirksomhed, som du vil klage over.

Sammen med din klage, skal du sende relevante bilag, som kan have betydning for sagen, f.eks. korrespondance, formidlingsaftale, købskontrakt m.v.

Du skal forklare nævnet, hvem du vil klage over og hvorfor, fx ved et kort referat af det skete med datoer. Du skal oplyse dit cpr. nr. i klageskemaet samt navn, mailadresse og adresse.

Hvis du har en advokat, en ven eller en anden rådgiver til føre klagesagen for dig, vil vi bede om din underskrift og en side, hvor du giver den anden person fuldmagt til at føre sagen for dig.

Hvis du er i tvivl om, hvordan og hvor meget du skal skrive, kan du ringe og få telefonisk vejledning.

Vi anbefaler, at klageskemaet sendes til vores digitale postkasse via din e-boks. Du kan finde en nærmere beskrivelse i vejledningen, der kan downloades. Hvis du sender skemaet fra din egen mailadresse, er det ikke sendt via en sikker forbindelse.

Hvis du har problemer med fremsendelsen via e-boks, så kontakt os pr. telefon 7240 5600.

Alternativt kan du sende din klage til:

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
Toldboden 2
8800 Viborg
E-mail: dnfe@naevneneshus.dk

Når vi har modtaget dit klageskema med relevante bilag, sender vi dig oplysning om kontonummer, hvor gebyret på de 250 kr., som det koster at indgive en klage, kan indsættes.

Du får klagegebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.