Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Klagenævnets sammensætning

Klagenævnet for Udbud består af et formandskab, dvs. klagenævnets formand og næstformænd og af et antal sagkyndige medlemmer.

I den enkelte sag sammensættes klagenævnet af ét medlem af formandskabet, der fungerer som formand for nævnet i sagen, samt af ét sagkyndigt medlem. Klagenævnets formand kan i særlige tilfælde beslutte at udvide antallet af medlemmer blandt formandskabet og sagkyndige, der skal deltage i afgørelsen af sagen.

Klagenævnets formandskab består af:

 • Landsdommer Nikolaj Aarø-Hansen (klagenævnets formand)
 • Landsdommer Kirsten Thorup
 • Landsdommer, ph.d. Michael Ellehauge
 • Landsdommer Erik P. Bentzen
 • Landsdommer Katja Høegh
 • Landsdommer Hanne Aagaard
 • Dommer Niels Feilberg Jørgensen
 • Dommer Poul Holm
 • Dommer Jesper Stage Thusholt
 • Dommer Charlotte Hove Lasthein

Klagenævnets sagkyndige medlemmer vedrørende udbud er:

 • Chefkonsulent Michael Jacobsen
 • Chefkonsulent Vibeke Steenberg
 • Chefkonsulent Lise Riddersholm Husted
 • Kontorchef for Strategisk indkøb Birgitte Nellemann
 • Senior Manager Pernille Hollerup
 • Projektdirektør Henrik Fausing
 • Underdirektør Jan Eske Schmidt
 • Bygherrerådgiver Lene Ravnholt
 • Chefjurist Preben Dahl
 • Professor, ph.d. Steen Treumer
 • Advokat Stephan Falsner
 • Advokat Helle Carlsen
 • Legal Manager Palle Skaarup
 • Chefkonsulent, cand.jur. Anette Gothard Mikkelsen
 • Indkøbs- og udbudschef Jeanet Vandling
 • Professor (Mso), ph.d. Ole Helby Petersen
 • Lektor, ph.d. Grith Skovgaard Ølykke
 • Projektleder og specialkonsulent, cand.jur. Christina Kønig Mejl
 • Juridisk konsulent Claus Pedersen
 • Development Manager Jan Kristensen