Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Klage over revisor

Revisorer kan indbringes for Revisornævnet, hvis de har tilsidesat de pligter, som stillingen medfører. Du kan her læse om Revisornævnet og finde relevante links og bekendtgørelser.

Revisornævnet

Revisornævnet er et uafhængigt organ, der har en dommer som formand.

Revisornævnet behandler klager over revisorer og revisionsvirksomheder, der tilsidesætter de pligter, der følger af revisorhvervet ved udførelse af erklæringsopgaver.

Klager over revisors vederlag og kollegiale sager kan ikke indbringes for Revisornævnet. Desuden kan Revisornævnet afvise klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, klagen angår.

Erhvervsstyrelsen kan indbringe såvel revisorer som revisionsvirksomheder for Revisornævnet, hvis der konstateres fejl og mangler hos revisionsvirksomheden henholdsvis i forbindelse med en undersøgelse eller i forbindelse med udførelsen af kvalitetskontrollen.

Revisornævnets organisation og funktion er reguleret nærmere i Bekendtgørelse om Revisornævnet.

Revisornævnets hjemmeside kan du blandt andet læse kendelser fra Revisornævnet.