Hvidvask

KBH Revision ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KBH Revision ApS.

  • 20. februar 2018
  • KBH Revision ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 20. februar 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende KBH Revision ApS, CVR-nr. 36701706.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at KBH Revision ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover KBH Revision ApS at opdatere sine skriftlige politikker, procedurer og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.