Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
F-35 kampfly

Joint Strike Fighter

Erhvervsstyrelsen overvåger, hvordan Lockheed Martins og Lockheed Martins underleverandører samarbejder med den danske industri inden for rammerne af Danmarks deltagelse i Joint Strike Fighter-partnerskabet.

Danmark deltager sammen med 8 andre lande i udviklingen af Joint Strike Fighter projektet om udvikling af et nyt kampfly – F-35.

Inden for JSF-partnerskabet blev der i 2007 indgået en aftale om, at industrien i de deltagende lande får mulighed for at deltage i udviklingen og produktionen af F-35 på vilkår om konkurrencedygtighed og leveringsdygtighed. De deltagende lande har ikke mulighed for at forpligte leverandøren til industrisamarbejde.

Beslutningen om at dispensere fra reglerne om industrisamarbejde blev truffet i 2007 på baggrund af et ønske fra industrien og var et ufravigeligt krav for, at Danmark - såvel som de andre partnerlande - kunne deltage i JSF-partnerskabets produktionsfase. Dispensationen var fra dansk side betinget af, at Danmark løbende ville modtage afrapporteringer om danske virksomheders inddragelse i JSF-partnerskabet.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at overvåge danske virksomheders deltagelse i JSF-partnerskabet. To gange årligt afleverer Lockheed Martin og Pratt & Whitney på møder i Erhvervsstyrelsen en opdateret oversigt over aktiviteter med danske virksomheder i relation til JSF-partnerskabet. På baggrund af oversigterne kontakter Erhvervsstyrelsen de relevante danske virksomheder for at få tallene verificeret.

I den seneste verifikationsøvelse har de danske virksomheder verificeret et samlet beløb på 415.474.846 USD fra Lockheed Martin og Pratt & Whitney.

36 % af ordrevolumen er placeret direkte af Lockheed Martin, mens 2 % er placeret af Pratt & Whitney. De resterende 62 % er ordrer fra Lockheed Martins underleverandører. Siden Danmark i 2002 tiltrådte udviklingsfasen har i alt 15 danske virksomheder modtaget JSF-ordrer fra Lockheed Martin, Pratt & Whitney og underleverandører.

Erhvervsstyrelsen kan ikke udlevere de halvårlige rapporter fra Lockheed Martin og Pratt & Whitney. Baggrunden er, at rapporterne indeholder forretningsfølsomme oplysninger om virksomhederne, herunder fx oplysninger om konkrete kontraktordrer, kontraktværdier og forventede fremtidige kontrakter.

For information vedrørende typevalget af nyt kampfly henvises til Forsvarsministeriet.