Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed11.03.2014

Iværksætterselskaberne er kommet godt fra start

Emner: Virksomhed og erhverv

Godt 600 IVS'er er nu registreret. Det viser, at iværksættere og rådgivere har opdaget muligheden. Men antallet viser også, at virksomhedsejerne er opmærksomme - både på de fordele og på de krav, der er forbundet med den nye selskabsform.

Siden den 1. januar i år har det været muligt at stifte et iværksætterselskab, IVS. Tanken bag de nye IVS'er er, at det skal være nemmere at etablere en virksomhed i selskabsform i Danmark. Der er indtil nu blevet registreret godt 600 IVS'er i Danmark, og flere er på vej. I sammen tidsrum er der registreret godt 2.800 ApS'er og knap 7.000 enkeltmandsvirksomheder. Kontorchef i Erhvervsstyrelsen Lars Bunch vurderer på den baggrund, at de nye IVS'er er kommet godt fra start.

Vi var meget spændte på, hvor stor interessen ville være. Vores opgave er jo at stille denne nye mulighed til rådighed, og det har været vigtigt for os at informere forståeligt og grundigt om den nye selskabsform - både om fordelene og om kravene. Vores mål er, at mennesker, der starter virksomhed, har mulighed for at vælge netop den virksomhedsform, der passer bedst til virksomhedens behov og formåen. Med IVS'erne har de fået et nyt værktøj i værktøjskassen, der supplerer de eksisterende virksomhedsformer, særligt anpartsselskaberne og enkeltmandsvirksomhederne. Et antal på godt 600 nystiftede IVS'er fortæller os, at iværksættere og rådgivere er klar over muligheden for at stifte et IVS, men også at de er opmærksomme på, at der er krav og omkostninger forbundet med den nye selskabsform. Det er vi meget tilfredse med," siger han

Opsparing i selskabet og regnskabspligt

IVS'erne er særligt egnede for mindre virksomheder, der gerne vil kunne spare en selskabskapital op, mens virksomheden kører og vokser. Der kan eksempelvis være tale om en håndværker, der ønsker at starte som selvstændig. Et iværksætterselskab er en type anpartsselskab, hvor der gælder særlige krav til selskabets kapitalopbygning. Et IVS kan stiftes med en selskabskapital på mellem 1 krone og 49.999 kroner. Ejeren af et IVS hæfter ikke for selskabets drift med hele sin personlige formue, som det er tilfældet i en enkeltmandsvirksomhed.

Til gengæld skal stifterne være opmærksomme på, at der stilles større krav til IVS'er, end der stilles til enkeltmandsvirksomheder. F.eks. skal IVS'er aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, ligesom selskabslovens regler om blandt andet ledelsesansvar og udbyttebetaling gælder for IVS'er. Årsrapporten for et IVS skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, som det også gælder for aktieselskaber og almindelige anpartsselskaber.

Sagsbehandlingstiden er højst tre uger

Et IVS kan endnu ikke registreres via Erhvervsstyrelsens digitale løsninger. I stedet skal anmeldelse og registrering ske via mail eller brev til Erhvervsstyrelsen. Det har udløst en del spørgsmål og forvirring også omkring ventetiden på at få registreret et nystiftet IVS.

Desværre er den digitale løsning til registrering af IVS først klar i efteråret 2014. Men vores vurdering har været, at interessen for IVS'er var så stor, at det bedste var at komme i gang ved årsskiftet. Derfor må vi her i starten behandle registreringerne i styrelsen. I øjeblikket er der omkring tre ugers sagsbehandlingstid," siger Lars Bunch.

Læs mere:

Erhvervsstyrelsens guide

Læs mere om at anmelde og registrere IVS

Læs mere om IVS

Læs relevante vejledninger her