Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Iværksætterselskaber (IVS)

Et iværksætterselskab (IVS) kan stiftes for 1 kr. i startkapital. Selskabet skal dog i stedet spare 25 % af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 50.000 kr. IVS'er er omfattet af selskabsloven. 

Iværksættere kan stifte et IVS med en selskabskapital på mellem 1 kr. og 49.999 kr. Selskabet skal herefter opbygge kapitalen i selskabet ved, at selskabet sparer 25 % af det årlige overskud op, indtil selskabskapitalen og en særlig reserve til det opsparede overskud samlet udgør 50.000 kr. Derefter kan iværksætterselskabet, hvis anpartshaverne ønsker det, omregistreres til et anpartsselskab (ApS).

Iværksætterselskaber er omfattet af selskabsloven. 

Væsentlige forskelle på IVS og andre virksomhedsformer

Fordelen ved IVS frem for andre selskabsformer (fx ApS og A/S) er det lille krav om selskabskapital, mod at selskabet sparer op af overskuddet. I modsætning til mulighederne i andre selskaber, kan betalingen for selskabskapitalen (anparterne) i et IVS kun være kontanter.  

I modsætning til enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren hæfter ubegrænset for enkeltmandsvirksomhedens forpligtelser, hæfter ejere i iværksætterselskaber kun med deres betaling for anparterne. Hæftelsen for iværksætterselskabers forpligtelser er med andre ord begrænset til selskabets formue. Til gengæld skal iværksætterselskaber udarbejde årsrapporter efter årsregnskabsloven, og årsrapporten skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, hvilket ikke er tilfældet for enkeltmandsvirksomheder. 

Hvad skal registreres?

Når du skal registrere et IVS, skal du oplyse følgende:

 • navn og eventuelle binavne på selskabet. ”Iværksætterselskab” eller "IVS" skal fremgå af navn og binavne. Du kan gratis tage op til 5 binavne, som fx kan benyttes til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe.  Fx Virksomhedsnavn: Virksomhed IVS. Binavn: Virksomhed København IVS
 • selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse oplyses. dato for stiftelse, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
 • dato for stiftelse, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet.
 • selskabets formål.
 • selskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på selskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift.
 • selskabets kapital - dvs. den indskudte kapital samt kursen. regnskabsår samt navn på revisor, med mindre selskabet har fravalgt revision af årsrapporter. 

Dokumentation

Når du opretter selskabet, skal du vedhæfte:

 • stiftelsesdokument med vedtægter. Hvis vedtægterne ikke er en del af stiftelsesdokumentet, skal de vedhæftes separat. Vedtægterne skal være dateret samme dag som stiftelsesdokumentet. Desuden skal stifteren eller stifterne underskrive vedtægter og stiftelsesdokument.
 • dokumentation for kapital. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, kan følgende fremgangsmåder anvendes i selvbetjeningsløsningen:
  • En egen-erklæring, hvis selskabet stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre.
  • En bank bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto.
  • En advokat bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto, en klientkonto eller foreligger som kontant kassebeholdning.
  • En revisor bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto eller at kapitalen findes som kassebeholdning.

Registrering i ejerbog og registrering af ejerforhold

Iværksætterselskaber skal lige som andre selskaber føre en ejerbog over samtlige ejere og panthavere. Desuden skal iværksætterselskaber registrere ejere, som råder over 5% eller mere af kapitalen eller stemmerne.

Registrer ejerforhold på Virk Indberet
Læs mere om registrering af ejerforhold

Guide og lovgrundlag

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger om iværksætterselskaber: