Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

IT-sikkerhed og privacy

Erhvervsstyrelsen arbejder for, at virksomheders udnyttelse af de nye digitale muligheder går hånd i hånd med et fokus på IT-sikkerhed og databeskyttelse.

Flere og flere virksomheder på tværs af brancher og størrelse rammes af IT-kriminalitet og andre brud på IT-sikkerheden. Der er samtidig tegn på, at særligt SMV’er ikke har tilstrækkelig opmærksomhed på og kapacitet til at håndtere det nye trusselsbillede. Det kan potentielt medføre store omkostninger for virksomhederne som følge af bl.a. tab af forretningskritiske data og omdømme, udgifter til genopretning af systemer samt mindsket digital tillid og dermed færre investeringer i ny teknologi.

Erhvervsstyrelsen arbejder med IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering på flere forskellige måder. Erhvervsstyrelsen fører blandt andet tilsyn med cookieregler og regler om teleudbyderes behandling af persondataligesom styrelsen deltager i arbejdet med den kommende databeskyttelsesforordning. Derudover arbejder Erhvervsstyrelsen for at styrke viden- og informationsniveauet omkring IT-sikkerhed og privacy, særligt blandt små og mellestore virksomheder.

Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed

Regeringen har nedsat et Virksomhedsråd for IT-sikkerhed i marts 2016. Rådet skal komme med anbefalinger til erhvervs- og vækstministeren og erhvervslivet om, hvordan IT-sikkerheden og ansvarlig datahåndtering i særligt små og mellemstore virksomheder kan styrkes. Derudover skal rådet have fokus på at fremme, at høj IT-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering og -udnyttelse kan blive egentlige konkurrenceparametre for danske virksomheder og derigennem fremme vækst og beskæftigelse.

Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed består af repræsentanter fra erhvervslivet og forventes af komme med deres anbefalinger primo 2017. Rådet sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen.

 

Læs mere om hvordan Erhvervsstyrelsen understøtter arbejdet for IT-sikkerhed og privacy: