Digital sikkerhed og databeskyttelse

Erhvervsstyrelsen arbejder for, at virksomhedernes udnyttelse af de digitale muligheder går hånd i hånd med digital sikkerhed og databeskyttelse.

Hvis digitaliseringen fortsat skal omsættes til vækst, kræver det tillid til virksomhedernes digitale systemer og håndtering af data.

Digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering kan skabe en ny konkurrencefordel for dansk erhvervsliv, fordi virksomheder, der er dygtige til at beskytte deres data, bliver anset som troværdige samarbejdspartnere. Målet er derfor bedre brug af data inden for lovgivningens rammer.

Erhvervsstyrelsen arbejder både for at skabe de bedste rammer for virksomhederne og for at beskytte brugernes privatliv, når de bl.a. færdes på internettet.

Vi støtter virksomhederne i implementeringen af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og arbejder for at styrke viden- og informationsniveauet om digital sikkerhed og persondata blandt små og mellemstore virksomheder.