Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

IPv6 i Danmark

De fleste virksomheder er afhængige af kommunikation via internettet. Udstyr forbundet til internettet kræver en unik adresse. IPv6 er den nye adressestandard, som vil fremtidssikre virksomheders kommunikation og ikke mindst stimulere væksten i digitale ydelser og tjenester. Det er derfor vigtigt for danske virksomheder at indføre IPv6.

Ikke flere IPv4 adresser

Alle enheder som eksempelvis pc'er, servere og mobiltelefoner, der kobles til internettet, får tildelt en unik IP adresse. Adressen gør det muligt for enhederne at finde hinanden og udnytte digitale ydelser og tjenester.

Antallet af ledige adresser på den dominerende adresseringsstandard, IPv4 (Internet Protocol version 4), svinder dog hastigt ind i takt med at antallet af enheder, der kobles til internettet, vokser.

Læs vores oftest stillede spørgsmål om overgangen fra IPv4 til IPv6.
 

IPv6: Løsningen er her allerede

For at sikre fortsat vækst i digitale ydelser og tjenester er det tid til at indføre den næste generation til adressering på internettet, IPv6.

IPv6 indeholder adresser nok til de næste mange år og har en række øvrige fordele, som gavner internettets fremtidige udvikling. Indførelsen af IPv6 forventes bl.a. at kunne stimulere innovationsklimaet og øge den industrielle anvendelse af netbaseret teknologi.

Formidling og dialog

Erhvervsstyrelsen fungerer som formidler mellem relevante aktører og indgår i dialog med erhvervslivets parter samt internetudbydere og tjenesteudbydere om overgangen til IPv6.

Derudover samler styrelsen relevant information om IPv6 og om, hvordan man som virksomhed kommer godt i gang.

IBIZ-Center, som er et innovationscenter for eBusiness, har i samarbejde med DI ITEK og Erhvervsstyrelsen udarbejdet en folder til virksomheder med information om IPv6, herunder hvordan man kommer i gang med at implementere IPv6 i jeres virksomhed. På IBIZ-Centers hjemmeside kan du se folderen 

 

En succesfuld overgang sikrer fremtiden

IPv6 er en fundamental byggesten for fremtidig digital innovation og vækst for danske virksomheder og for det danske samfund. Indførelsen af den nye adresseringsstandard kan fremtidssikre internettets udvikling i Danmark og bør starte med det samme.

Alle internetoperatører, tjenesteudbydere, almindelige erhvervsdrivende og forbrugere skal før eller siden skifte til IPv6 for at kunne formidle, udvikle og tilgå digitale tjenester af høj kvalitet.

I overgangsfasen - som er i gang - kører den nye adresseringsstandard (IPv6) parallelt med den gamle (IPv4). Over tid udfases den gamle standard, mens IPv6 overtager som dominerende standard.

Bryder internettet sammen uden IPv6?

Internettet bryder ikke sammen, når de gamle IPv4-adresser slipper op, men når flere og flere enheder skal deles om de samme adresser, bliver en række løsninger mere komplekse og kvaliteten af digitale ydelser og tjenester risikerer at dale.

Med rettidig indførelse af IPv6 undgås omkostningsfulde panikløsninger kendetegnet af teknisk kompleksitet og ringere funktionsevne og samtidig opbygges nyttig driftserfaring med den nye standard. Det er derfor vigtigt at komme i gang med at indføre og anvende IPv6 så hurtigt som muligt.

Mindre eksport uden IPv6

En anden grund til at indføre IPv6 er den globale udvikling. I nogle regioner og lande er IPv6 allerede indført i stort omfang og it-produkter, der alene udvikles til IPv4, kan derfor ikke anvendes i disse lande.

Hvis din virksomhed producerer til eksport, er det derfor særligt relevant at komme i gang med at implementere IPv6.

Hvordan tager jeg IPv6 i brug

Har du allerede besluttet at gå i gang med IPv6, men er usikker på hvordan du skal gribe det an, er der flere sider, der har målrettet information.

Du kan med fordel besøge RIPE.net og finde mere information om, hvorfor du bør gå i gang med at indføre IPv6. RIPE er den regionale organisation, som er ansvarlig for at koordinere og uddele IPv4 og IPv6 adresser i bl.a. Europa.