Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed08.07.2016

Invitation til at søge ny iværksætterpulje

Emner: Vækst og iværksætteri

8. juli 2016 åbner Erhvervsstyrelsen for ansøgninger til en mindre iværksætterpulje rettet mod initiativer i to spor:

 

  • Spor A – Iværksætteri i hele Danmark omfatter større nationale begivenheder, projekter og tiltag med vægt på netværk, talenter, kapital og/eller forretningsudvikling i hele Danmark.
     
  • Spor B – Iværksætterøkosystemer omfatter enkeltstående projekter, der fremmer konkrete iværksætterøkosystemer med vægt på skalering af virksomheder, internationalisering af iværksættermiljøer og kapitaladgang for iværksættervirksomheder.

Ansøger skal vælge enten spor A eller B. I spor A kan der søges mindst 250.000 kr. og som udgangspunkt højst 1,5 mio. kr. I spor B kan der søges mindst 250.000 kr. og maksimalt 400.000 kr.

Alle projekter skal stille med egenfinansiering på minimum 50 pct. af det samlede budget, og mindst halvdelen af egenfinansieringen skal være fra private kilder.

Erhvervsstyrelsen vurderer ansøgninger ud fra fire kriterier:

Spor A – Iværksætteri i hele DanmarkSpor B – Iværksætterøkosystemer
1A. Fremme af iværksætteri på nationalt niveau1B. Fremme af konkret iværksætterøkosystem
2A. Netværk, talent, kapital og kompetencer

2B. Skalering og internationalisering

3. Ansøgers organisering og kompetencer
4. Aktiviteternes additionalitet og komplementaritet

Ansøgningsfrist: Torsdag den 1. september 2016 kl. 12.00

Læs mere om puljen til iværksætteri