Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse30.04.2013

Investeringer i IKT styrker innovation og produktivitet

Emner: Digitalisering

Virksomheder, som har investeret meget i IKT har op til 12,4 pct. større sandsynlighed for at være innovative, end virksomheder der har investeret i IKT i mindre målestok. Dertil havde de i gennemsnit 2,4 procentpoint højere årlig produktivitetsvækst. Det dokumenterer ny undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen.

Analysen er foretaget af Centre of Economic Business Research for Erhvervsstyrelsen. Den dokumenterer, at når en virksomhed investerer i intelligente maskiner med indlejret IKT og samtidig arbejder med deres organisation, optimeres produktionsprocessen - og det styrker produktiviteten.

Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen:

Virksomheder, der digitaliserer og automatiserer deres processer, vil i stigende omfang opnå væsentlige konkurrencefordele globalt set. Danske virksomheders rammevilkår er overordnet set gode, men der er stadig rum for forbedringer. Den nye undersøgelse dokumenterer, hvor vigtigt det er at styrke digitaliseringen i dansk erhvervsliv yderligere. Det er fokus for Vækstteamet for IKT og Digital Vækst, og jeg ser frem til at drøfte de spændende resultater med de andre medlemmer i teamet.

Anders Sørensen, professor Copenhagen Business School:

Analysen præsenterer helt nye og stærke resultater, der viser at investeringer i it fremmer virksomhedernes innovation og produktivitet. Denne sammenhæng har ikke tidligere været undersøgt. Analysen er derfor særdeles interessant i forhold til at give os et bedre indblik i, hvilke håndtag der er afgørende for at øge produktiviteten i de danske virksomheder.

Analysen er baseret på registerdata samt en undersøgelse fra Danmarks Statistik og undersøger 781 virksomheders arbejde med IKT: Er intensiv brug af IKT forbundet med en højere sandsynlighed for at være engageret i fire innovationsaktiviteter: Produktinnovation, procesinnovation, markedsføringsinnovation og organisatorisk innovation.

Læs hele analysen ICT, Innovation and Productivity Growth


Kontaktperson:

Julie Bech Willemoe på 35 46 63 37 eller jubewi@erst.dk.

 

Fakta - ICT, Innovation and Productivity Growth (CEBR 2013)

Analysens formål og indhold

  • Analysen præsenterer nye analyseresultater, der peger på, at investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) kan stimulere innovation, og dermed være en effektiv vej til at forøge produktiviteten i danske virksomheder.

Metoden:

  • Baseret på registerdata samt en undersøgelse fra Danmarks Statistik undersøger analysen på 781 virksomheder, om intensiv brug af IKT er forbundet med en højere sandsynlighed for at være engageret i fire innovationsaktiviteter: Produktinnovation, procesinnovation, markedsføringsinnovation og organisatorisk innovation
  • Til en del af undersøgelsen inddrages desuden en supplerende undersøgelse fra Danmarks statistik som kombineret med registerdata giver et datasæt på 2,840 virksomheder.

Analysens hovedresultater:

  • Virksomheder der investerede intensivt i IKT havde i 2007 mellem 5,8 og 12,4 procentpoint større sandsynlighed for at engagere sig i fire innovationsaktiviteter (produkt-, markedsførings-, proces og/eller organisatorisk innovation) end ikke-IKT-intensive virksomheder.

IKT-intensitet og innovationshyppighed, 2007

Figur: IKT-intensitet-og-innovationshyppighed,-2007

  • Virksomheder der investerede intensivt i IKT havde i gennemsnit 2,4 procentpoint højere årlig produktivitetsvækst end ikke-IKT-intensive virksomheder i perioden 2007-2010.

IKT-intensitet i 2007 og gennemsnitlig, årlig produktivitetsvækst i forhold til samlet gennemsnit, 2007-2010

Figur: IKT-intensitet i 2007, gennemsnitlig,-årlig-produktivitetsvækst i forhold til samlet gennemsnit,-2007-2010

  • Der kan observeres en særlig stor effekt på virksomhedernes produktivitet når investeringer i IKT kombineres med både produkt- og markedsføringsinnovation. 32,5 % af forskellen i den årlige produktivitetsvækst på 2,4 procentpoint mellem IKT-intensive og IKT-ikke-intensive virksomheder kan således henføres til denne kombination.
  • Analysen viser også, at der er store produktivitetsgevinster for virksomheder, som investerer i maskiner med indlejret IKT i produktionsprocessen og samtidig foretager organisatoriske tiltag, der understøtter de nye muligheder.
  • Virksomheder, der både investerer i indlejret IKT i produktionsprocessen og foretager organisatoriske tiltag har en produktivitet, der er 3,5 pct. højere end virksomheder der ikke gør. 60 pct. af denne merproduktivitet (svarende til 2,1 pct.) kan tilskrives kombinationen af investeringer i den nye teknologi kombineret med organisatoriske tilpasninger. Resten skyldes bl.a. virksomhedsstørrelse, eksport mv.
  • Rapporten er et indspark til Vækstteamet for IKT og Digitalisering, som er nedsat for at komme med anbefalinger til, hvordan vi kan styrke den digitale vækst i Danmark.