Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Investering i CO2-kvoter

Hvis du overvejer at investere i CO2-kvoter eller CO2-kreditter, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige kredittyper på markedet, - og at der er stor forskel på anvendelsen af disse kreditter. Du kan risikere at ende med kredittyper, der ikke længere er gyldige, hvis du ikke ser dig godt for.

Til dig der overvejer at gå ind på CO2-kvote-
handelsmarkedet

CO2-kvotehandelsmarkedet består af overordnet to forskellige typer enheder; kvoter og kreditter. Ens for dem begge er, at de giver rettighed til at udlede 1 ton CO2.

  • Kvoter udstedes af de respektive EU-medlemsstater og af de lande, der har ratificeret Kyoto-protokollen.
  • Kreditter udstedes af FN. Kreditterne udstedes i forbindelse med klima-projekter i ulande.

Kreditter, der er udstedt mellem 2008-2012 (kaldet "forpligtelsesperiode 1") er ikke længere gyldige i det europæiske register. Der findes stadig en del af disse enheder på markedet, og det er derfor vigtigt, at du er meget opmærksom på, hvad du køber.

I 2015 blev kreditter fra forpligtelsesperiode 1 låst på kontiene. Det er derfor ikke muligt at foretage transaktioner med disse kredittyper. Kreditterne vil på et tidspunkt blive slettet. FN er ved at fastsætte reglerne og det præcise tidspunkt for sletningen.

Til dig der allerede er inde på CO2-kvote-
handelsmarkedet

Hvis du allerede er en spiller i CO2-kvotehandelsmarkedet, skal du være opmærksom på, hvilke kreditter du køber. Kreditter fra forpligtelsesperiode 1 (2008-2012) er ikke længere gyldige i det europæiske register. Kreditter fra 2013-2020 (kaldet "forpligtelsesperiode 2") er fuldt gyldige i både FN og i EU.