Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse21.06.2016

Internet of Things i dansk erhvervsliv

Emner: Digitalisering, Vækst og iværksætteri

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af danske virksomheders anvendelse af Internet of Things (IoT) Analysen viser, at 42 procent af virksomhederne i de belyste brancher anvender IoT-teknologi i større eller mindre omfang. Anvendelsen er dog fortsat primært på forsøgsbasis, og de økonomiske gevinster er på nuværende tidspunkt ret begrænsede.

”Internet of Things”(IoT) er navnet på et fænomen, hvor fysiske produkter og maskiner smelter sammen med den digitale verden på internettet. Det kan være sensor- eller lokationsteknologi, der installeres i produktionen, som dermed automatisk kan registrere og rapportere fejl og på den måde kan være med til at effektivisere industri- og fremstillingsvirksomheder. Eller det kan være nye produkter som sensorer i faldunderlag hos ældre.

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet analysen i perioden oktober 2015 til januar 2016. Analysen kortlægger for det første anvendelsen af IoT i udvalgte brancher IoT-teknologi er mest udbredt i områderne alarm og sikkerhedstjenester (home automation), forsyning og energi samt maskinindustri. Sundheds- og velfærdsområdet er til gengæld det område, hvor IoT er mindst udbredt.

For det andet belyses hvilke barrierer og udfordringer, virksomhederne møder i deres anvendelse af IoT-løsninger. I analysen peges der på et stort behov for nye samarbejder både på tværs af organisationen og i form af nye partnerskaber med andre virksomheder. Kun få virksomheder har den fornødne viden til selv at dække samtlige aspekter af en IoT-løsning, samtidig er der behov for at kunne integrere IoT-løsningen i forskellige systemer.

Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra mere end 600 virksomheder samt dybdegående interviews med mere end 30 IoT-eksperter og virksomheder, der i dansk sammenhæng er frontløbere inden for deres respektive brancher.