Publikation

Internet of Things i dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet en analyse af danske virksomheders anvendelse af Internet of Things (IoT) Analysen viser, at 42 procent af virksomhederne i de belyste brancher anvender IoT-teknologi i større eller mindre omfang.

  • 21. juni 2016

”Internet of Things”(IoT) er navnet på et fænomen, hvor fysiske produkter og maskiner smelter sammen med den digitale verden på internettet. Det kan være sensor- eller lokationsteknologi, der installeres i produktionen, som dermed automatisk kan registrere og rapportere fejl og på den måde kan være med til at effektivisere industri- og fremstillingsvirksomheder. Eller det kan være nye produkter som sensorer i faldunderlag hos ældre.

Erhvervsstyrelsen har fået udarbejdet analysen i perioden oktober 2015 til januar 2016. Analysen kortlægger for det første anvendelsen af IoT i udvalgte brancher IoT-teknologi er mest udbredt i områderne alarm og sikkerhedstjenester (home automation), forsyning og energi samt maskinindustri. Sundheds- og velfærdsområdet er til gengæld det område, hvor IoT er mindst udbredt.

For det andet belyses hvilke barrierer og udfordringer, virksomhederne møder i deres anvendelse af IoT-løsninger. I analysen peges der på et stort behov for nye samarbejder både på tværs af organisationen og i form af nye partnerskaber med andre virksomheder. Kun få virksomheder har den fornødne viden til selv at dække samtlige aspekter af en IoT-løsning, samtidig er der behov for at kunne integrere IoT-løsningen i forskellige systemer.

Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra mere end 600 virksomheder samt dybdegående interviews med mere end 30 IoT-eksperter og virksomheder, der i dansk sammenhæng er frontløbere inden for deres respektive brancher.

Anvendelsen IoT-teknologi er fortsat primært på forsøgsbasis, og de økonomiske gevinster er på nuværende tidspunkt ret begrænsede.