Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Internationalt samarbejde

Erhvervsstyrelsen deltager i internationalt samarbejde om en række emner af betydning for den fysiske planlægning.

Udviklingen i Danmark er i stigende grad påvirket og afhængig af udviklingen og planlægningen i vore nabolande og i det øvrige EU. Derfor bliver det internationale samarbejde stadigt vigtigere.

Erhvervsministeriet er ressortministerium for den danske indsats i det nordiske samarbejde om regionalpolitik. Desuden deltager Erhvervsstyrelsen i internationalt samarbejde om en række emner af betydning for den fysiske planlægning.

Det internationale myndighedssamarbejde sker især gennem EU's samarbejde på planministerområdet med arbejdsgrupper om især regionalpolitik, byudvikling og miljø, gennem regionalt samarbejde i Østersøområdet og i Nordsøområdet om forskellige projekter under Interregprogrammerne samt gennem samarbejdet mellem de nordiske plan- og regionalministre.