Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Interessentskaber og kommanditselskaber

Visse interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S) skal selskabsretlig registreres.

Interessentskaber (I/S) kan sidestilles med enkeltmandsvirksomheder, men de har dog mindst 2 ejere (interessenter). Interessenterne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Ejerne i et interessentskab kan både være personer og virksomheder. 

Læs mere om Interessentskaber

Kommanditselskaber har mindst én komplementar og én kommanditist. Begge parter kan være fysiske personer eller juridiske personer. 

Læs mere om kommanditselskaber