Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.08.2017

Interessentmøde om ansvarlige investeringer

Emner: Virksomhed og erhverv

Onsdag den 6. september 2017 kl. 13.00-15.00 inviterer Erhvervsstyrelsen til interessentmøde om ansvarlige investeringer.

Erhvervsministeren har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på behovet for fornyelse og forenklinger af de nuværende vejledninger om samfundsansvar og ansvarlige investeringer.

Arbejdsgruppen mødtes første gang d. 26. juni. Her blev det besluttet, at man vil arbejde for en relevant og rettidig inddragelse af interessenter.

På den baggrund vil Erhvervsstyrelsen gerne invitere til Interessentmøde. Interessentmødets formål er at indhente indledende input til arbejdsgruppens arbejde. På mødet vil formanden fremlægge arbejdsgruppens foreløbige overvejelser med afsæt i kommissoriet.

Når et udkast til vejledning foreligger, vil Erhvervsstyrelsen endnu en gang indhente input fra interessenter.

Læs mere om arbejdsgruppen og kommisoriet på Erhvervsministeriets hjemmeside.


For mere information om arbejdsgruppen se også Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Tid: Onsdag den 6. september 2017 kl. 13.00-15.00

Tilmeld dig arrangementet ved at sende en mail til:
Maria-Cecilie Bolvig Bay marbay@erst.dk og Louise Helene Møller-Madsen loumol@erst.dk