Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed08.01.2013

Informationsmøde for fonde den 18. januar

Emner: Virksomhed og erhverv

Informationsmødet finder sted den 18. januar 2013 kl. 12:30 i Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Kbh. Ø. Mødet handler om Fondsudvalgets rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsfondsudvalget afholder informationsmøde for de erhvervsdrivende fonde om konklusionerne i udvalgets rapport. Rapporten om fremtidens regulering for erhvervsdrivende fonde blev den 18. december 2012 afleveret til erhvervs- og vækstministeren.

På mødet vil Fondsudvalgets formand, statsautoriseret revisor Finn L. Meyer, KPMG, orientere om rapportens konklusioner og om udvalgets arbejde og overvejelser. Mødet giver desuden fondene mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til Erhvervsfondsudvalgets rapport.

Erhvervsfondsudvalget har den 18. december 2012 afleveret sin rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende fonde til Erhvervsministeren. Erhvervsfondsudvalget har den 18. december 2012 afleveret sin rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende fonde til Erhvervsministeren. Erhvervsfondsudvalget har den 18. december 2012 afleveret sin rapport om fremtidens regulering for erhvervsdrivende fonde til Erhvervsministeren.

Informationsmødet finder sted den 18. januar 2013 kl. 12:30 i Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, Kbh. Ø.

Tilmelding er nødvendig. Viser det sig, at der er betydelig interesse for at deltage i mødet, vil der blive afholdt endnu et møde samme dato og sted, dog kl. 14:15. Af hensyn til pladsen kan der kun møde én repræsentant for hver fond. Reservation af pladser vil ske i den rækkefølge, Erhvervsstyrelsen modtager tilmeldingerne. Der er plads til ca. 75 deltagere til hvert møde.

Tilmelding

Tilmelding til fondsudv@erst.dk. Tilmelding kan ske til og med den 15. januar 2013. Efter fristens udløb vil styrelsen sende en bekræftelse, som indeholder mødetidspunktet.