Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed17.03.2015

Information vedr. krav til årsrapporter i erhvervsdrivende fonde

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsens supplerer oplysningerne om ikrafttræden af nye krav til årsrapporter i lov om erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsstyrelsen har modtaget en række henvendelser vedrørende ikrafttrædelsen af den nye lov om erhvervsdrivende fonde, herunder særligt vedrørende de yderligere krav til de erhvervsdrivende fondes årsrapporter.

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde trådte i kraft den 1. januar 2015, jf. bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014 om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde.

I forhold til de nye regler vedrørende de erhvervsdrivende fondes årsrapport gælder, at følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere:

  • § 60 (Anbefalinger for god Fondsledelse)
  • § 80 (legatarfortegnelsen) i lov om erhvervsdrivende fonde
  • § 77 a (redegørelse for god fondsledelse) og
  • § 77 b (uddelingspolitik) i årsregnskabsloven

Dette fremgår af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014 om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde. I denne forbindelse skal det bemærkes, at det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at reglerne i ÅRL § 69 vedrørende nærtstående parter og vederlag ligeledes først finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Erhvervsdrivende fonde, der har kalenderåret som regnskabsår, skal derfor eksempelvis første gang forholde sig til de nye regler i årsregnskabsloven i foråret 2016, mens de erhvervsdrivende fonde, der eksempelvis har regnskabsår 1. juli til 30. juni, skal forholde sig hertil første gang i efteråret 2016.

Erhvervsstyrelsen skal i øvrigt bemærke, at Erhvervsstyrelsen, foruden ovennævnte ikrafttrædelsesbekendtgørelse, blandt andet har udstedt følgende tre bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse nr. 1448 af 15. december 2015 om begrænset erhvervsdrift,
  • Bekendtgørelse nr. 1452 af 15. december 2015 om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond, og
  • Bekendtgørelse nr. 1449 af 15. december 2015 om redegørelse for god fondsledelse og om redegørelse for fondens uddelingspolitik på fondens hjemmeside m.v.