Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Information om adgangen til at blive registreret revisor

For at blive godkendt som registreret revisor skal ansøgeren bestå Kvalifikationseksamen. Kvalifikationseksamen indeholder en skriftlig og en mundtlig prøve.

Kvalifikationseksamen er under afvikling. Den skriftlige kvalifikationseksamen blev afholdt sidste gang i 2017. Den mundtlige kvalifikationseksamen afholdes sidste gang i 2019.

Efter 2017 kan resterende forsøg ved skriftlig kvalifikationseksamen under visse betingelser benyttes ved revisoreksamen, jf. eksamensbekendtgørelse § 32.

Frister for dispensationsansøgninger og tilmelding til kvalifikationseksamen

Ansøgning om dispensation indsendes via Dispensationsblanketten

Ansøgning om deltagelse alene i den mundtlige prøve i 2018 eller 2019 skal indsendes senest den 1. oktober det pågældende år til FSR – danske revisorer.

Overblik

FristEmneHvem skal ansøges?Bestemmelse i eksamens-
bekendtgørelsen
1. SEPMundtlig kvalifikationseksamen max 3 år efter bestået skriftligEksamensudvalget§ 26, stk. 1, 2. pkt.
1. SEP4. forsøg mundtlig kvalifikationseksamenEksamensudvalget§ 26, stk. 3, 3. pkt.
1. OKTTilmelding mundtlig kvalifikationseksamenFSR - danske revisorer§ 24, stk. 2, 3. pkt.
15. OKTFramelding mundtlig kvalifikationseksamenFSR - danske revisorer§ 24, stk. 4
  • Anmodning om indstilling til den mundtlige prøve senere end tre år efter bestået skriftlig prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at indstilling til den mundtlige prøve skal ske senest tre år efter bestået skriftlig prøve. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. september det pågældende år.

  • Anmodning om 4. forsøg til den mundtlige prøve

Eksamensudvalget kan undtage fra bestemmelsen om, at en person, der tre gange har påbegyndt den mundtlige prøve, ikke kan indstille sig til prøven igen. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Eksamensudvalget senest den 1. september det pågældende år.