Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indberetning af planer

Følgende temaer skal indberettes til PlansystemDK

Det er muligt at indberette planer på to måder:

Indberetning af Planer
I indberetningsmodulet indtastes informationerne om planerne direkte i din webbrowser. Det er endvidere muligt at tegne den tilhørende geometri enten i webbrowseren eller ved at uploade en GIS-fil.

Uploadning af Planer
Uploadmodulet er velegnet til at få mange planer ind i PlansystemDK på en gang. Du kan tilpasse dine GIS-filer på din egen computer i overensstemmelse med plansystemets datamodeller og derefter uploade flere af gangen til systemet. Det er vigtigt at sætte sig godt ind i datamodellen, inden man forsøger at uploade.

Hvordan får man adgang til systemet?

Kommuner eller andre myndigheder, som efter planloven skal indberette planer til PlansystemDK, kan ved skriftlig henvendelse til Plansystemets hotline (supportplansystemdk@erst.dk) få password til systemet.

Brugerstyringen sker i Plansystemets Administrationsmodul.

Hvordan kan man øve sig i systemets funktioner?

PlansystemDK indeholder et test-system, som er en kopi af driftssystemet (Se teknisk dokumentation). I testsystemet kan kommuner øve sig i at sende planer ind i systemet, og udviklere af f.eks. sagsbehandlersystemer kan tjekke, om deres systemer kan "spille" sammen med PlansystemDK. Brug af testsystemet kræver password.

Ud over myndigheder er det muligt for udviklere af f.eks. kort- og sagsbehandlingssystemer at få adgang til Plansystemets testmoduler (skriftlig henvendelse til Plansystemets hotline på supportplansystemdk@erst.dk