Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed07.12.2015

Indberet fusioner og spaltninger digitalt

Emner: Virksomhed og erhverv

Det er både billigere og hurtigere at ændre virksomheder digitalt fremfor på papir eller e-mail. Nu er det også muligt at indberette fusioner og spaltninger via digital selvbetjening på Virk Indberet.

Ingen sagsbehandlingstid for planer og meddelelser
Ved at anvende selvbetjeningsløsningen på Virk Indberet bliver fusions- og spaltningsplaner og meddelelser om påtænkte fusioner og spaltninger offentliggjort helt uden sagsbehandlingstid i Erhvervsstyrelsen.

Anmeld gennemførelse af fusion og spaltning digitalt
Det er også muligt at indberette gennemførelse af fusioner og spaltninger via digital selvbetjening. Indberetninger vedrørende fusions- og spaltningsgennemførelse bliver automatisk udtaget til manuel sagsbehandling inden endelig godkendelse og offentliggørelse. Det gælder også såkaldte straksfusioner og straksspaltninger. Ved anmeldelse gennem digital selvbetjening, skal der ikke medsendes udfyldte anmeldelsesblanketter, som når man indberetter via e-mail eller papir.

Det er også billigere at indberette digitalt
Gebyret for at indberette fusions- eller spaltningsgennemførelser ved anvendelse af selvbetjeningsløsningen er 180 kr. pr. selskab. Prisen er 340 kr. pr. selskab for indberetninger på papir eller e-mail. Offentliggørelse af planer er gebyrfrit. Se de aktuelle gebyrer.

Offentliggør og gennemfør på Virk Indberet
Indberet fusioner og spaltninger på Virk Indberet under Ændre Virksomhed.

Log på med enten NemID privat eller medarbejdersignatur.

Kontakt os, hvis I har spørgsmål til løsningen
Har du spørgsmål til løsningen, er du velkommen til at ringe til os på 7220 0030 man-torsdag 8.30-16.00, fredag til 15.00. Du kan også skrive til os via
erhvervsstyrelsen.dk/kundecenter. Du kan læse om dokumentationskrav til fusioner og til spaltninger i Erhvervsstyrelsens vejledninger på erst.dk.