Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Importregulering

Mange jern- og stålprodukter fra tredjelande, nogle tekstil- og beklædningsprodukter samt træ fra Rusland er underlagt importbegrænsninger eller overvågning.

Det betyder, at importen til DK/EU af disse typer produkter først kan ske, når importøren har modtaget en importlicens fra Erhvervsstyrelsen. Læs mere om de forskellige ordninger nedenfor:

Jern- og stålprodukter fra tredjelande

EU har indført krav om importlicens for visse jern- og stålprodukter til EU fra lande uden for EU (tredjelande). Derfor skal du forud for import af visse jern- og stålprodukter indhentes en importlicens, der udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Jern- og stålprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens, så importen skal derfor ikke anmeldes.

Er den importerede mængde på under 2.500 kg. kræves der heller ikke importlicens, og du skal derfor ikke anmelde importen.

Fra 11. juli 2017 gælder for KN-kode 7318, at der først er krav om importlicens, når den importerede mængde overstiger 5.000 kg. Derudover slettes KN-kode 7303 i listen, og KN-kode 7229 tilføjes.

Reglerne er trådt i kraft den 30. april 2016 med en overgangsperiode frem til den 3. juni 2016. Det vil sige, at fra den 3. juni 2016 kan du kun importere jern og stål omfattet af ordningen, hvis du har en importlicens. 

Tekstil- og beklædningsvarer

Kravet om importtilladelse for tekstil- og beklædningsvarer med oprindelse i Hviderusland (Belarus) er bortfaldet den 23. marts 2017. Det betyder, at der ikke længere er fastsat kvoter for import af tekstil- og beklædningsvarer med oprindelse i Hviderusland og derfor nu frit kan importeres til EU.

Vær opmærksom på, at der fortsat er krav om importtilladelse, hvis tekstil- og beklædningsvarerne har oprindelse i Nordkorea.

Træ fra Rusland

Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Som følge heraf er der efter aftale mellem EU og Rusland med virkning fra den 1. september 2012 åbnet en kvote (toldkontingent) for import af råtræ fra Rusland til EU til en lavere eksportafgift, end andre WTO medlemslande skal betale for import af de pågældende produkter.

Ansøgningsskemaer

Virksomheder, der importerer  tekstil- og beklædningsvarer eller træ, som er omfattet af restriktionerne, skal søge Erhvervsstyrelsen om importtilladelse.

 

Ansøgning om forhåndsbevilling - Økonomisk passiv forædling - Tekstiler (Rådets forordning (EF) nr. 3036/94 af 08.12.1994). Skemaet findes kun i papirform og kan rekvireres hos Erhvervsstyrelsen på tlf. 35 29 10 00.