Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Importregulering

Mange jern- og stålprodukter fra tredjelande samt træ fra Rusland er underlagt importbegrænsninger eller overvågning.

Det betyder, at importen til DK/EU af disse typer produkter først kan ske, når importøren har modtaget en importlicens fra Erhvervsstyrelsen. Læs mere om de forskellige ordninger nedenfor:

Jern- og stålprodukter fra tredjelande

EU har indført krav om importlicens for visse jern- og stålprodukter til EU fra lande uden for EU (tredjelande). Derfor skal du forud for import af visse jern- og stålprodukter indhentes en importlicens, der udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Jern- og stålprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens, så importen skal derfor ikke anmeldes.

Er den importerede mængde på under 2.500 kg. kræves der heller ikke importlicens, og du skal derfor ikke anmelde importen.

Fra 11. juli 2017 gælder for KN-kode 7318, at der først er krav om importlicens, når den importerede mængde overstiger 5.000 kg. Derudover slettes KN-kode 7303 i listen, og KN-kode 7229 tilføjes.

Reglerne er trådt i kraft den 30. april 2016 med en overgangsperiode frem til den 3. juni 2016. Det vil sige, at fra den 3. juni 2016 kan du kun importere jern og stål omfattet af ordningen, hvis du har en importlicens. 

Tekstil- og beklædningsvarer

Hviderusland (Belarus)

I marts 2017 bortfaldt kravet om importtilladelse for tekstil- og beklædningsvarer med oprindelse i Hviderusland (Belarus). Det betyder, at man nu frit kan importere tekstil- og beklædningsvarer fra Hviderusland.

Nordkorea

I august 2017 blev EU's sanktioner mod Nordkorea yderligere skærpet. Det betyder, at man ikke længere må importere, købe eller overføre tekstiler fra Nordkorea, uanset om de har oprindelse i Nordkorea eller ej. Det fremgår af artikel 16h i Rådets forordning 2017/1509

Træ fra Rusland

Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Som følge heraf er der efter aftale mellem EU og Rusland med virkning fra den 1. september 2012 åbnet en kvote (toldkontingent) for import af råtræ fra Rusland til EU til en lavere eksportafgift, end andre WTO medlemslande skal betale for import af de pågældende produkter.

Ansøgningsskema

Virksomheder, der importerer træ, som er omfattet af restriktionerne, skal søge Erhvervsstyrelsen om importtilladelse.