Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Importregulering

Mange jern- og stålprodukter fra tredjelande, nogle tekstil- og beklædningsprodukter samt træ fra Rusland er underlagt importbegrænsninger eller overvågning.

Det betyder, at importen til DK/EU af disse typer produkter først kan ske, når importøren har modtaget en importlicens fra Erhvervsstyrelsen. Læs mere om de forskellige ordninger nedenfor:

Jern- og stålprodukter fra tredjelande

EU har besluttet at indføre krav om importlicens for visse jern- og stålprodukter til EU fra lande uden for EU (tredjelande). Derfor skal du forud for import af visse jern- og stålprodukter indhente en importlicens, der udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Jern- og stålprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens, så importen skal derfor ikke anmeldes.

Er den importerede mængde på under 2.500 kg. kræves der heller ikke importlicens, og du skal derfor ikke anmelde importen.

Reglerne er trådt i kraft den 30. april 2016. Dog er der en overgangsperiode på 4 uger fra den 30. april 2016, i hvilken periode det fortsat vil være muligt at importere de berørte jern- og stålprodukter uden en importlicens. Det vil sige, at pr. 3. juni 2016 kan du kun importere jern og stål omfattet af ordningen, hvis du har en importlicens. 

Tekstil- og beklædningsvarer

Af udenrigspolitiske hensyn kræves importtilladelse, hvis tekstil- og beklædningsvarerne er omfattet af EU's regler for import af varer med oprindelse i Hviderusland (Belarus) og Nordkorea.

Træ fra Rusland

Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Som følge heraf er der efter aftale mellem EU og Rusland med virkning fra den 1. september 2012 åbnet en kvote (toldkontingent) for import af råtræ fra Rusland til EU til en lavere eksportafgift, end andre WTO medlemslande skal betale for import af de pågældende produkter.

Ansøgningsskemaer

Virksomheder, der importerer  tekstil- og beklædningsvarer eller træ, som er omfattet af restriktionerne, skal søge Erhvervsstyrelsen om indførselstilladelse.

 

Ansøgning om forhåndsbevilling - Økonomisk passiv forædling - Tekstiler (Rådets forordning (EF) nr. 3036/94 af 08.12.1994). Skemaet findes kun i papirform og kan rekvireres hos Erhvervsstyrelsen på tlf. 35 29 10 00.