Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Importlicenser

Mange jern-, stål- og aluminiumsprodukter fra lande uden for EU samt træ fra Rusland er underlagt importbegrænsninger eller overvågning.

Det betyder, at importen til DK/EU af disse typer produkter først kan ske, når importøren har modtaget en importlicens fra Erhvervsstyrelsen. Læs mere om de forskellige ordninger nedenfor:

Import af aluminiumsprodukter fra tredjelande

EU har indført krav om importlicens for visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU (tredjelande). Derfor skal du forud for import af visse aluminiumsprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder.

Undtagelser fra ordningen

Alumiumsprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens, så du skal derfor ikke indhente en importlicens.

Er den importerede mængde på under 2.500 kg., skal du heller ikke indhente en importlicens.

Når du skal indhente en importlicens

Proceduren for at indhente en importlicens for aluminiumsprodukter er identisk med den procedure, der allerede eksisterer for import af visse jern- og stålprodukter. Det er også det samme skema, du skal anvende for at indhente en importlicens.

Bemærk, at du kan få tilsendt importlicensen direkte efter, at du har udfyldt importlicensensskemaet. Følg vejledningen i skemaet.

Anmeldelsesskema og lovgivning

Import af jern- og stålprodukter fra tredjelande

EU har indført krav om importlicens for visse jern- og stålprodukter til EU fra lande uden for EU (tredjelande). Derfor skal du forud for import af visse jern- og stålprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder.

Undtagelser fra ordningen

Jern- og stålprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens, så du skal derfor ikke indhente en importlicens.

Er den importerede mængde på under 2.500 kg., skal du heller ikke indhente en importlicens.

Fra 11. juli 2017 gælder for KN-kode 7318, at der først er krav om importlicens, når den importerede mængde overstiger 5.000 kg. Derudover slettes KN-kode 7303 i listen, og KN-kode 7229 tilføjes.

Reglerne er trådt i kraft den 30. april 2016.

Anmeldelsesskema og lovgivning

Træ fra Rusland

Rusland blev medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) den 22. august 2012.

Som følge heraf er der efter aftale mellem EU og Rusland med virkning fra den 1. september 2012 åbnet en kvote (toldkontingent) for import af råtræ fra Rusland til EU til en lavere eksportafgift, end andre WTO medlemslande skal betale for import af de pågældende produkter.

Ansøgningsskema

Virksomheder, der importerer træ, som er omfattet af restriktionerne, skal søge Erhvervsstyrelsen om importtilladelse.