Import af jern- og stålprodukter fra tredjelande

Danske virksomheder der importerer jern- og stålprodukter fra lande uden for EU skal indhente en importlicens fra Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 17. juli 2019

EU har indført krav om importlicens for visse jern- og stålprodukter til EU fra lande uden for EU (tredjelande). Derfor skal du forud for import af visse jern- og stålprodukter indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder.

KN-koder der kræver importlicens

Den 2. februar 2019 er nye regler om beskyttelsestold (safeguard) på import af stålprodukter fra tredjelande trådt i kraft. Det betyder, at der er langt færre KN-koder (varekoder), som kræver importlicens.

EU har udarbejdet en liste over de KN-koder, som stadigvæk kræver importlicens. Du skal dog være opmærksom på, at der kan ske ændringer til de de KN-koder, som kræver importlicens. Derfor kan det anbefales at holde sig løbende orienteret på Toldstyrelsens hjemmeside.

Klik 'Taric' og vælg 'Toldordninger / Søg toldordninger'.

Undtagelser fra ordningen

Siden 30. april 2016 har jern- og stålprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein ikke krævet importlicens, dvs. at du ikke skal indhente en importlicens til jern- og stålprodukter fra disse lande. Er den importerede mængde på under 2.500 kg., skal du heller ikke indhente en importlicens.

Siden 11. juli 2017 gælder det for KN-kode 7318, at der først skal indhentes en importlicens, når den importerede mængde overstiger 5.000 kg

Ofte stillede spørgsmål om import af jern- og stålprodukter

Reglerne er trådt i kraft den 30. april 2016 med virkning fra den 3. juni 2016. Det fremgår af EU’s forordning 2016/670. Forordningen kan du finde på ERST hjemmesiden om importregulering.

Hvis mængden er på 2.500 kg. eller derover skal du - før importen kan finde sted - foretage en anmeldelse. Fra den 11. juli 2017 gælder dog for KN-kode 7318, at der først er krav om importlicens, når den importerede mængde overstiger 5.000 kg. Anmeldelsen skal ske til Erhvervsstyrelsen via Virk.dk.

Nej, import af jern- og stålprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens.

Du anmelder ved at udfylde den elektroniske formular 'Importlicens - import af visse jern- og stål- og aluminiumsprodukter', som du finder via Virk.dk.

Du skal bruge en digital medarbejdersignatur for at underskrive anmeldelsesblanketten.

Straks efter anmeldelsen kan du med det samme få tilsendt den elektroniske importlicens.

Hvis den mængde jern- og/eller stålprodukter, du skal importere, er mindre end 2.500 kg., skal du ikke foretage en anmeldelse.

Importlicensen gælder i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Nej. Har du ikke importeret hele mængden inden udløb af importlicensens gyldighedsperiode, skal du blot foretage en ny anmeldelse via Virk.dk. Den nye importlicens gælder så i 4 måneder.

Ja, du skal anmelde på ny, hvis værdien og/eller mængder afviger med mere end +/- 5 % på tidspunktet for fortoldningen. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at importen første anmeldes, når alle oplysninger om importen kendes.

Modtagere (importører) af jern- og stålprodukter eller repræsentanter (fx speditører) kan anmelde importen.

EU har udarbejdet en liste over de KN-koder,  som fortsat kræver importlicens efter den. 2. februar 2019.

Se liste over KN-koder som fortsat kræver importlicens i EU’s forordning 2016/670 (pdf)

Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer til de KN-koder, som kræver importlicens. På Toldstyrelsens hjemmeside om Toldtariffen kan du se, om din KN-kode (varekode) er omfattet. Se under 'Taric', 'Toldordninger' og 'Søg toldordninger'.

Importlicensordningen gælder indtil maj 2020.

Ordningen er indført af EU, så importen af jern- og stålprodukter til EU bedre kan overvåges.

Ja, ordningen gælder i alle EU-landene.

Ved fortoldningen skal importøren i toldangivelsen, ud over de generelle fortoldningsoplysninger, angive certifikattype ”I004” sammen med licensnummer i rubrik 44.2 samt bogstav 'M' i rubrik 44.3.

Fortoldningsangivelsen vil stoppe i toldsystemet og afvente af Toldstyrelsen.

Har du spørgsmål til fortoldning, skal du kontakte Toldstyrelsen på 7222 1818.

Nyheder fra Erhvervsstyrelsen