Import af aluminiumsprodukter fra tredjelande

Danske virksomheder, der importerer aluminiumsprodukter fra lande uden for EU, skal indhente en importlicens fra Erhvervsstyrelsen.

  • Opdateret 12. april 2019

EU har indført krav om importlicens for visse aluminiumsprodukter til EU fra lande uden for EU (tredjelande). Derfor skal du forud for import af visse aluminiumsprodukter anmelde og indhente en importlicens, som Erhvervsstyrelsen udsteder.

Undtagelser fra ordningen

Alumiumsprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens, så du skal derfor ikke indhente en importlicens.

Er den importerede mængde på under 2.500 kg., skal du heller ikke indhente en importlicens.

Når du skal indhente en importlicens

Proceduren for at anmelde og indhente en importlicens for aluminiumsprodukter er identisk med den procedure, der allerede eksisterer for import af visse jern- og stålprodukter. Anmeldelsen skal ske på Virk.

Bemærk, at du kan få tilsendt importlicensen direkte efter, at du har udfyldt importlicensensskemaet. Følg vejledningen i skemaet.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Ofte stillede spørgsmål om import af aluminiumsprodukter

Reglerne er trådt i kraft 27. april 2018 med virkning fra 11. maj 2018. Det fremgår af EU’s forordning 2018/640.

Hvis mængden er på 2.500 kg. eller derover skal du - før importen kan finde sted - foretage en anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen skal laves på Virk.

Nej, import af jern- og stålprodukter med oprindelse i Norge, Island og Liechtenstein kræver ikke importlicens.

Du anmelder ved at udfylde den elektroniske formular 'Importlicens - import af visse jern- og stålprodukter', som du finder på Virk.

Du skal bruge en digital medarbejdersignatur for at underskrive anmeldelsesblanketten.

Straks efter anmeldelsen kan du med det samme få tilsendt den elektroniske importlicens.

Hvis den mængde aluminiumsprodukter, du skal importere, er mindre end 2.500 kg., skal du ikke foretage en anmeldelse.

Importlicensen gælder i 4 måneder fra udstedelsesdatoen.

Nej. Har du ikke importeret hele mængden inden udløb af importlicensens gyldighedsperiode, skal du blot foretage en ny anmeldelse på Virk. Den nye importlicens gælder så i 4 måneder.

Ja, du skal anmelde på ny, hvis værdien afviger med mere end +/- 5 % på tidspunktet for fortoldningen.

Ja, du skal anmelde på ny, hvis mængden afviger med mere end 5 % på tidspunktet for fortoldningen.

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at importen første anmeldes, når alle oplysninger om importen kendes.

Modtagere (importører af jern- og stålprodukter eller repræsentanter, fx speditører) kan anmelde importen.

I EUs forordning kan du se, hvilke KN-koder (varekoder) for aluminiumsprodukter, der kræver forudgående importlicens.

Find KN-koder i EU’s forordning 2018/640 (pdf)

Importlicens ordningen gælder indtil maj 2020.

Ordningen er indført af EU, så importen af aluminiumsprodukter til EU bedre kan overvåges.

Ja, ordningen gælder i alle EU-landene.

Ved fortoldningen skal importøren i toldangivelsen, ud over de generelle fortoldningsoplysninger, angive certifikattype 'I004' sammen med licensnummer i rubrik 44.2 samt bogstav 'M' i rubrik 44.3.

Fortoldningsangivelsen vil stoppe i toldsystemet og afvente manuel antagelse af Toldstyrelsen.

Har du spørgsmål til fortoldning, skal du kontakte Toldstyrelsen på 7222 1818.

Nyheder fra Erhvervsstyrelsen