Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed02.06.2016

Implementeringsrådet sender 31 anbefalinger til regeringen

Emner: Råd og nævn

Implementeringsrådet har sendt 31 anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal mindske overimplementering og sikre bedre EU-regler for virksomhederne.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen deltog på Implementeringsrådets seneste møde i maj, hvor han udtrykte stor tilfredshed med Rådets arbejde og opfordrede medlemmerne til at anlægge en ambitiøs tilgang til arbejdet.

Formand for Implementeringsrådet Paul Mollerup udtaler:

I Implementeringsrådet sætter vi stor pris på ministerens opbakning til Rådets arbejde og deler ambitionsniveaet om at gøre en reel forskel. Derfor er jeg også glad for, at vi netop har sendt 31 anbefalinger til regeringen med ambitioner om at skabe bedre vilkår for danske virksomheder.

8 af Rådets anbefalinger peger på områder, hvor regeringen opfordres til så tidligt som muligt at gøre en særlig indsats for at varetage danske hensyn, når nye regler udformes i EU. Rådet opfordrer bl.a. regeringen til at arbejde for, at danske styrker tilgodeses i udviklingen af standarder under EU’s bæredygtighedsinitiativ.

5 anbefalinger skal sikre, at nye EU-regler implementeres effektivt i dansk lovgivning. Her foreslår Implementeringsrådet bl.a., at der i forbindelse med implementering af pakkerejsedirektivet nedsættes en implementeringsgruppe med de relevante interessenter, som skal sikre både høj forbrugerbeskyttelse og proportionale byrder for de involverede virksomheder.

18 anbefalinger opfordrer regeringen til at gennemføre nabotjek af, om EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre EU-lande, som kan inspirere til nemmere måder at udforme reglerne på i Danmark. Rådet anbefaler bl.a., at regeringen undersøger krav til sikkerhedsstillelse ved godskørsel og stiftelse af aktieselskaber i andre EU-lande med henblik på at lempe de høje danske krav og dermed mindske barriererne for danske virksomheder. Rådet anbefaler desuden, at regeringen undersøger, om den danske husdyrregulering kan udformes som i fx Tyskland eller Holland, hvor der ikke er de samme krav om de administrativt tunge miljøgodkendelser for kvægbrug.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes torsdag den 29. september 2016.

Læs mere om anbefalingerne og Implementeringsrådets arbejde her.

Fakta om Implementeringsrådet:

  • Implementeringsrådet blev nedsat af regeringen i december 2015.
  • Rådet har til opgave at pege på områder, hvor der er behov for en tidlig varetagelse af danske interesser i Bruxelles, og at rådgive om hvordan EU-regulering implementeres, så danske virksomheder alene pålægges de krav, som EU-reguleringen kræver, og ikke stilles dårligt i konkurrencen med virksomheder i andre EU-lande.
  • Implementeringsrådet afholder ca. fire møder årligt og består af 15 medlemmer fra en række erhvervs-, forbruger-, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.