Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.10.2016

Implementeringsrådet sender 19 anbefalinger til regeringen

Emner: Råd og nævn

Implementeringsrådet har netop sendt 19 anbefalinger til regeringen, som skal mindske overimplementering og sikre bedre EU-regler for virksomhederne.

5 af Rådets anbefalinger peger på områder, hvor regeringen opfordres til så tidligt som muligt at gøre en særlig indsats for at varetage danske hensyn, når nye regler udformes i EU. Rådet opfordrer bl.a. regeringen til at arbejde for, at EU-regulering tilpasses udviklingen for frie datastrømme ved eksempelvis at fjerne restriktioner på brug af cloud-løsninger.

4 anbefalinger skal sikre, at nye EU-regler implementeres effektivt i dansk lovgivning. I forbindelse med implementering af EU-regler om et højere sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer foreslår Implementeringsrådet bl.a., at regeringen udarbejder én fælles anmeldelsesordning, så virksomhederne på tværs af områder indberetter sikkerhedshændelser på den samme portal.

10 anbefalinger opfordrer regeringen til at gennemføre nabotjek af, om EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre EU-lande, som kan inspirere til nemmere måder at udforme reglerne på i Danmark. Rådet anbefaler bl.a. regeringen at undersøge, om regler for brug af gifte til rottebekæmpelse kan udformes som i eksempelvis Finland, der har en risikobaseret tilgang til reguleringen, mens man i Danmark har et generelt forbud, som medfører store udgifter for bl.a. danske landbrug og fødevarevirksomheder. Rådet anbefaler desuden, at kravene til prøveaflæggelsen til kørekort til erhvervsmæssig buskørsel sammenlignes med andre EU-lande med henblik på, at de særligt danske krav afskaffes.

Næste møde i Implementeringsrådet afholdes tirsdag den 6. december 2016.

Læs mere om Implementeringsrådets arbejde her.

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.