Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed22.12.2016

Implementeringsrådet sender 16 anbefalinger til regeringen

Implementeringsrådet har netop sendt 16 anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne skal mindske overimplementering og sikre bedre EU-regler.

9 anbefalinger er rettet mod områder, hvor regeringen så tidligt som muligt bør gøre en særlig indsats for at varetage danske hensyn, når nye regler udformes i EU. Rådet opfordrer bl.a. regeringen til at arbejde for at forbedre virksomhedernes muligheder på det indre marked. Rådet anbefaler bl.a. regeringen at styrke princippet om gensidig anerkendelse af produkter på tværs af EU, at skabe en fælles digital portal med inspiration fra det danske Indre Markedscenter og at styrke SOLVIT-systemet, hvor europæiske virksomheder og borgere kan få behandlet klagesager.

Implementeringsrådet har desuden sendt 7 anbefalinger, hvor regeringen opfordres til at gennemføre nabotjek af, om EU-regler er implementeret mere erhvervsvenligt i andre EU-lande, som kan inspirere til nemmere måder at udforme reglerne på i Danmark. Rådet anbefaler bl.a. regeringen at undersøge, om man i Danmark har kortere indberetningsfrister for forsikringsselskaber for opgørelser af solvens og kapital end i eksempelvis Finland og Sverige. Kortere frister sætter danske forsikringsselskaber under større tidspres end tilsvarende selskaber i andre lande og gør det samtidig besværligt for internationale selskaber at drive forretning i Danmark – og for danske selskaber at drive forretning i udlandet.
 


Næste møde i Implementeringsrådet afholdes tirsdag den 14. marts 2017.


 

Læs mere om Implementeringsrådets arbejde her.
 


Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.