Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed26.02.2013

IKT-vækstteamet går online

Emner: Vækst og iværksætteri

Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst efterlyser input til sit arbejde. Ny hjemmeside vil understøtte vækstteamets ønske om en åben proces.

Vækstteamet for IKT og digital vækst har til opgave at komme med konkrete bud på, hvordan vi generelt øger den digitale vækst i forskellige sektorer i Danmark, og hvordan vi øger væksten i de erhverv, som beskæftiger sig med informations- og kommunikationsteknologi.

Nu er vækstteamet for alvor gået i gang med sit arbejde og efterlyser input.

Der er etableret en hjemmeside www.iktvaekstteam.dk for at understøtte arbejdet og for at bidrage til en åben proces i forhold de temaer, vækstteamet vil drøfte over de kommende måneder. Her kan alle interesserede følge det løbende arbejde og komme med indspark og ideer til vækstteamet. Man kan også følge med på twitter - @IKTvaekst og #iktvaekst.

Vækstteamet for IKT og digital vækst blev nedsat den 14. december 2012 med Jørgen Bardenfleth, Strategy Director hos Microsoft International, som formand. Det består af i alt 12 medlemmer fra IKT-verdenen og har til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan vi kan styrke den digitale vækst i Danmark.

Der er to overordnede spor for arbejdet i vækstteamet, som forventes at afgive sine anbefalinger til regeringen i september 2013:

1. Hvordan vi understøtter et stærkt IKT-erhverv i Danmark.
2. Hvordan vi giver bedre muligheder for, at danske virksomheder i det brede erhvervsliv gennem øget brug af digitalisering kan styrke deres konkurrenceevne og vækst.

Der er nedsat et tværministerielt sekretariat for vækstteamet med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.


Kontaktperson: Chefkonsulent Henrik Kjær på henkja@erst.dk eller telefon 35291216